LYSAGHT ® PURLIN & GIRTS ZINC HI-TEN C & Z

Được cán định hình từ giải thép mạ kẽm nhúng nóng cường độ cao theo tiêu chuẩn AS 1397 G450Z275, xà gồ LYSAGHT ® ZINC HI-TEN Z & C section được cắt và đột lỗ tự động theo yêu cầu của khách hàng.

KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶT TÍNH HÌNH HỌC

  • Xà gồ LYSAGHT® Z: Tiết diện Z có một cánh rộng và một cánh hẹp, với kích cỡ sao cho hai tiết diện cùng cỡ có thể chồng khít khiến chúng thích hợp cho việc nối chồng
  • Xà gồ LYSAGHT® S: Tiết diện C có 2 cánh bằng nhau và phù hợp cho vượt nhịp đơn giản. Đối với nhịp ngắn hơn, chúng có thể được sử dụng liên tục trên 2 nhịp hoặc nhiều hơn với mối nối đối đầu, do đó giảm độ võng so với nhịp đơn. Xà gồ C không thể nối chồng.  

 

 

KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN Z & C