Trang chủ > Dự án
Dự án

Kể từ khi thành lập cho đến nay, Thép Trắng đã cung cấp hơn 100 dự án nhà thép và hệ giàn thép mạ trọng lượng nhẹ lớn nhỏ trong thị trường Việt Nam và đang mở rộng ra các nước lân cận. Một số dự án tiêu biểu như sau: