Nhà hàng Cánh Buồm – Kiên Giang

Dịch vụ: Thiết kế và cung cấp vật tư

Sản phẩm: Lysaght SMARTBUILD®

Khách hàng: CÔNG TY CP TƯ VẤN KIÊN GIANG