Sealink Golf Resort - Bình Thuận

Dịch vụ: Thiết kế và cung cấp vật tư

Sản phẩm: SMARTRUSS® and SMARTBUILD®

Khách hàng: Tập đoàn Rạng Đông

Địa điểm: Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận

Nhà cung cấp trực tiếp : Cty TNHH BLUESCOPE LYSAGHT VN