XƯỞNG CHẾ BIẾN CÀ PHÊ – LÂM ĐỒNG

Dịch vụ: Thiết kế và cung ứng
Sản phẩm: SMARTBUILD®
Chủ đầu tư: DOANH NGHIỆP THÚY THUẬN
Nhà thầu : Cty TNHH XD VẬN THỊNH