Biệt thự Thảo Điền - Quận 2
Dịch vụ: Thiết kế và cung ứng:
Sản phẩm: SMARTRUSS®
Chủ đầu tư: CHỊ HƯƠNG
Nhà thầu: CTY TNHH MODEL ( PHÁP )